Jakie uprawnienia musi posiadać periodontolog?

Jeśli podczas mycia zębów w pianie pojawiły się ślady krwi, a szyjki zębowe są odsłonięte, może być to sygnał, że w obrębie przyzębia rozwija się stan zapalny. Zdarza się także, że to w jamie ustnej uwidaczniają się pierwsze symptomy chorób ogólnoustrojowych. W takich sytuacjach należy jak najszybciej udać się po poradę do odpowiedniego specjalisty, aby móc zidentyfikować przyczynę problemu, wdrożyć plan leczenia, a w rezultacie zminimalizować ryzyko utraty zęba. Osobą, do której powinniśmy się zwrócić z tego typu schorzeniami, jest periodontolog. Należy przy tym podkreślić, że leczenie zębów oraz okolicznych tkanek to niezwykle wymagające, a zarazem odpowiedzialne zajęcie, dlatego wymaga się od specjalistów, aby posiadali oni odpowiednią wiedzę i umiejętności poparte określonymi uprawnieniami.

kobieta u dentysty

 

Czym zajmuje się periodontolog?

Periodontolog to lekarz, który zajmuje się diagnozą i leczeniem schorzeń przyzębia oraz błon śluzowych zlokalizowanych w jamie ustnej. Do najczęstszych przypadłości, z jakimi zwracamy się do tego typu specjalisty, można zaliczyć paradontozę, zapalenie przyzębia oraz zapalenie dziąseł. Są one efektem obecności kamienia nazębnego, który powstaje na skutek długotrwałego zalegania płytki bakteryjnej – z tego powodu periodontolog może wykonywać różnego rodzaju zabiegi oczyszczania szkliwa z kamienia oraz innych osadów. W zakres usług periodontologicznych wlicza się także profilaktykę oraz opracowywanie odpowiednich wytycznych w kwestii higieny jamy ustnej, które służą zminimalizowaniu ryzyka rozwoju chorób oraz ochronie przed wystąpieniem powikłań dla całego organizmu. Warto też pamiętać, że konsultacja periodontologiczna nie musi ograniczać się do zaledwie jednego zabiegu, a terapia to częściej kompleksowy, wieloetapowy proces.

 

Wymagania zawodowe w kontekście periodontologii

Zdobycie uprawnień umożliwiających pracę jako specjalista w zakresie periodontologii nie jest prostym zadaniem. Na początku należy ukończyć studia na kierunku lekarsko-dentystycznym, a w trakcie trwania nauki przyszły lekarz, musi obrać konkretną specjalizację na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych – w przypadku periodontologii minimalny czas trwania szkolenia specjalizacyjnego powinien wynosić 3 lata. Następnie absolwent musi odbyć przynajmniej 12 miesięcy stażu podyplomowego w miejscu wskazanym przez okręgową radę lekarską. Po odbyciu stażu specjalista musi zarejestrować się na stronie Centrum Egzaminów Medycznych, złożyć odpowiedni wniosek i wreszcie uzyskać pozytywny wynik z Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Co ciekawe, egzamin ten odbywa się zaledwie 2 razy w roku (na początku września oraz lutego).